Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

39 kết quả chứa từ khóa: 59/2015/TT-BLĐTBXH
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Hướng dẫn liên ngành 882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

  Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 24/03/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 01/04/2020
  02

  Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 29/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 06/01/2016
  03

  Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH mới ban hành

  Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 28/12/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/04/2019
  04

  Quyết định 828/QĐ-BHXH 2016 Quy định quản lý chi trả chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 27/05/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 20/06/2016
  05

  Quyết định 777/QĐ-BHXH 2019 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 24/06/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/07/2019
  06

  Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 30/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2019
  07

  Quyết định 1515/QĐ-BHXH 2016 sửa đổi Quy định quản lý chi trả BHXH, BHTN

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 17/10/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 19/04/2019
  08

  Quyết định 1979/QĐ-BTNMT 2019 bộ đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đất đai

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 31/07/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 01/08/2019
  09

  Quyết định 1988/QĐ-BTNMT 2019 đơn giá sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 31/07/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2019
  10

  Quyết định 1031/QĐ-BTNMT Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 04/05/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 14/05/2020
  11

  Quyết định 166/QĐ-BHXH 2019 Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 31/01/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 18/04/2019
  12

  Công văn 2856/LĐTBXH-BHXH 2018 vướng mắc trong thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 17/07/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/07/2018
  13

  Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
  Ban hành: 29/12/2017
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/01/2018
  14

  Quyết định 772/QĐ-BHXH 2018 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

  Lĩnh vực: Hành chính; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 15/06/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2018
  15

  Quyết định 1997/QĐ-BTNMT 2019 Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 31/07/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2019
  16

  Công văn 1030/BHXH-CSXH 2016 báo cáo giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

  Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 25/03/2016
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 08/06/2016
  17

  Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 04/05/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 04/05/2020
  18

  Công văn 560/LĐTBXH-BHXH năm 2018 xác định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 06/02/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 22/02/2018
  19

  Công văn 2533/BHXH-BT 2020 tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Bảo hiểm Tải về
  Ban hành: 10/08/2020
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 11/08/2020
  20

  Quyết định 1966/QĐ-BNTMT 2019 bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ công lĩnh vực môi trường

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 30/07/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 31/07/2019
  Vui lòng đợi