Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3.979 kết quả chứa từ khóa: 59/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
3941

Thông tư 18/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết.

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
Ban hành: 13/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
3942

Thông tư 16/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 98/1997/TT-BTC ngày 31/12/1997 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý Tài chính của các đơn vị sự nghiệp trong Tổng công ty Nhà nước.

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3943

Thông tư 14/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 05/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3944

Thông tư 12/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho dự án "Nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 04/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3945

Thông tư 11/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3946

Thông tư 06/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2004
3947

Thông tư 05/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục nộp, quản lý tiền đặt cọc hoặc ký quỹ đối với giấy phép thăm dò khoáng sản

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/1998
3948

Thông tư 93/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các cửa hàng bán hàng miễn thuế cho ngươì Trung Quốc xuất cảnh tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc bằng giấy thông hành

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Chính sách Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3949

Thông tư 94/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung chế độ thu và quản lý Nhà nước về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
3950

Thông tư 92/1997/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 73-TC/TCT ngày 20/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
3951

Thông tư 91/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 86/1997/TT/BTC ngày 26/11/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn nộp thuế đối với khoản phụ thu cước viễn thông tại khách sạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3952

Thông tư 89/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý vốn vay cho chương trình tín dụng chuyên ngành của Quỹ hợp tác Phát triển kinh tế hải ngoại Nhật Bản (OECF)

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3953

Thông tư 84/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong các Thông tư 72A-TC/CT ngày 30/8/1993, số 107-TC/TCT ngày 30/12/1993 và số 53-TC/TCT ngày 13/7/1995 của Bộ Tài chính về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 13/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3954

Thông tư 81/1997/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư 75-TC/TCT ngày 30/10/1997 về tỷ giá quy đổi đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam làm cơ sở xác định giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Xuất nhập khẩu Tải về
Ban hành: 08/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3955

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được phép tách thửa tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2020
3956

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND An Giang về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất trên địa bàn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
3957

Thông tư 61-TC/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viêc hướng dẫn chế độ quản lý kinh phí an toàn giao thông do ngân sách Trung ương đài thọ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 13/05/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
3958

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Quyết định 17/TTg ngày 21/10/1992 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lại vàng bạc, tư trang tạm giữ cho một số đối tượng đã xử lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/12/2014
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
3959

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC tàu cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
3960

Quyết định 2018/QĐ-BTC 2017 bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
Vui lòng đợi