Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 58/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 58/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
02

Quyết định 58/QĐ-UBDT 2016 danh mục văn bản hết hiệu lực của Ủy ban Dân tộc 2015

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2016
03

Quyết định 58/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành quy định việc "cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015" thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2013
Vui lòng đợi