Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
7 kết quả chứa từ khóa: 58/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 58/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
02

Quyết định 58/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Lĩnh vực: Công nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Quyết định 58/2017/-UBND Lạng Sơn về sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường đô thị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
04

Quyết định 58/2017/-UBND Nghệ An điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2017
05

Quyết định 58/2017/-UBND Quảng Ngãi chính sách hỗ trợ chuyển đổi trồng lúa

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
06

Quyết định 58/2017/-UBND An Giang hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
07

Quyết định 89/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
Vui lòng đợi