Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.726 kết quả chứa từ khóa: 5764/QĐ-UBND
01

Quyết định 5764/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 7213/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 29/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

03

Quyết định 31/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

04

Quyết định 2257/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

05

Quyết định 2206/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

06

Quyết định 14/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về trách nhiệm phối hợp giữa Trung tâm Quản lý giao thông công cộng và các đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

07

Quyết định 2207/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về

Ban hành: 29/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

08

Quyết định 2147/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

09

Quyết định 29/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 27/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

10

Quyết định 12/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

11

Quyết định 28/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

12

Quyết định 1815/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2020 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định 1557/-UBND ngày 12/5/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

13

Quyết định 15/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về

Ban hành: 26/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

14

Quyết định 18/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ Quyết định 23/2012/-UBND ngày 29/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

15

Quyết định 28/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ một số Điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định 02/2014/-UBND, ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2020

16

Quyết định 27/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

17

Quyết định 14/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ Quyết định 36/2013/-UBND ngày 13/11/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đầu tư; Chính sách Tải về

Ban hành: 25/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

18

Quyết định 2095/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 22/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

19

Quyết định 11/2020/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng năm 2020

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 21/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

20

Quyết định 1737/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về

Ban hành: 21/05/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Vui lòng đợi