Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.083 kết quả chứa từ khóa: 5764/QĐ-UBND
01

Quyết định 5764/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 7213/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 29/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

03

Quyết định 54/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

04

Quyết định 46/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

05

Quyết định 48/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định quản lý dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

06

Quyết định 29/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 03/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

07

Quyết định 30/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

08

Quyết định 54/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về phân công trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 02/12/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

09

Quyết định 6877/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 29/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

10

Quyết định 59/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

11

Quyết định 60/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

12

Quyết định 5070/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

13

Quyết định 5071/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

14

Quyết định 21/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

15

Quyết định 39/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định phân công, phân cấp thực hiện việc đăng ký phương tiện và quản lý phương tiện được miễn đăng ký phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 28/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

16

Quyết định 50/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 27/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

17

Quyết định 25/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thực phẩm-Dược phẩm Tải về

Ban hành: 27/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

18

Quyết định 59/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, tiếp nhận và rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 27/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

19

Quyết định 23/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và diện tích các công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 26/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

20

Quyết định 29/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 26/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

Vui lòng đợi