Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 57/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 57/QĐ-UBDT 2019 Kết quả hệ thống hóa văn bản về công tác dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 13/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
02

Quyết định 57/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch của Văn phòng Điều phối Chương trình 135

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 23/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
03

Công văn 57/UBDT-CSDT 2019 chế độ, chính sách đối với thôn đặc biệt khó khăn khi sắp xếp lại

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 18/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
Vui lòng đợi