Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
16 kết quả chứa từ khóa: 57/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 57/2017/TT-BTNMT kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
02

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND HCM tiêu chuẩn Trưởng phòng đơn vị thuộc Sở Tài nguyên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
04

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
05

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn phối hợp đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 23/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2017
06

Quyết định 39/2017/QĐ-UBND Vĩnh Phúc hỗ trợ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2019
07

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND Đồng Nai sửa Quy định về hoạt động của Sở Công Thương Đồng Nai

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2017
08

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quyết định 57 về Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Hành chính Tải về
Ban hành: 10/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2017
09

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND TPHCM về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực y tế năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
10

Quyết định 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 06/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2017
11

Nghị định 57/2017/NĐ-CP chính sách ưu tiên cho học sinh dân tộc thiểu số

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
12

Quyết định 57/2021/QĐ-UBND Quảng Ngãi bão bỏ Quyết định 23/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
13

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
14

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND An Giang Quy định quản lý hoạt động thoát nước

Lĩnh vực: Xây dựng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
15

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 08/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
16

Thông tư 57/2017/TT-BTC sửa hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
Vui lòng đợi