Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

11.027 kết quả chứa từ khóa: 5629/QĐ-UBND
01

Quyết định 5629/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đặt tên đường mới trên địa bàn Quận 7

Lĩnh vực: Hành chính; Giao thông Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

02

Quyết định 5629/-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về

Ban hành: 12/11/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

03

Quyết định 7213/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thạch Thất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 29/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2017

04

Quyết định 50/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

05

Quyết định 58/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

06

Quyết định 26/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định đối tượng khách được mời cơm theo quy định tại Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của Hội đồng nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 18/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

07

Quyết định 31/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Interrnet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; điều kiện về diện tích phòng máy và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 15/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

08

Quyết định 6606/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 14/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

09

Quyết định 30/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

10

Quyết định 19/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Ngoại giao; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

11

Quyết định 49/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

12

Quyết định 6574/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch Xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 13/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

13

Quyết định 6547/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư; Hành chính Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

14

Quyết định 49/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2019

15

Quyết định 4830/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Hành chính Tải về

Ban hành: 12/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

16

Quyết định 4826/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

17

Quyết định 4827/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

18

Quyết định 51/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

19

Quyết định 27/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 24/2018/-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 11/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

20

Quyết định 26/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 08/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2019

Vui lòng đợi