Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
14 kết quả chứa từ khóa: 56/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
02

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Long An đơn giá xây dựng mới loại nhà ở

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 31/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
03

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND giá tính thuế tài nguyên nước tại TP HCM

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2020
04

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn hoạt động lưu trữ, quản lý công tác lưu trữ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
05

Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2017
06

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung Bảng giá các loại đất theo Quyết định 56

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
07

Quyết định 69/2017/QĐ-UBND An Giang bãi bỏ Quy định quản lý hoạt động khoáng sản

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
08

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 22/2014/QĐ-UBND ngày 25/04/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long Xuyên và Thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
09

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi bãi bỏ Quyết định 171 về trạm thu, phát sóng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
10

Quyết định 56/2017/QĐ-UBND Nghệ An Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
11

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND Long An sửa Quy định trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 02/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
12

Quyết định 56/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ chi ngân sách lĩnh vực giáo dục 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
13

Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2018
14

Thông tư 56/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
Vui lòng đợi