Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
13 kết quả chứa từ khóa: 559/QĐ-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 257/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025" năm 2015

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 20/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2015
02

Quyết định 559/-UBDT 2017 Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2017
03

Quyết định 588/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2014
04

Quyết định 86/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2015
05

Quyết định 641/-UBDT 2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
06

Quyết định 308/-UBDT 2018 ban hành Quy chế làm việc của Vụ Kế hoạch - Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2018
07

Quyết định 85/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2015
08

Quyết định 372/-UBDT 2021 phân công công tác của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 08/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2021
09

Quyết định 602/-UBDT 2016 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Học viện Dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 29/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2016
10

Quyết định 172/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình 135 trên Báo Dân tộc và Phát triển

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 27/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2015
11

Quyết định 136/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết, phiếu khảo sát việc thực hiện các thủ tục hành chính do Ủy ban Dân tộc ban hành đang thực hiện tại địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2015
12

Quyết định 546/-UBDT 2018 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
13

Quyết định 326/-UBDT 2018 ban hành Quy chế làm việc của Vụ Chính sách Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
Vui lòng đợi