Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

48 kết quả chứa từ khóa: 5553/BGDĐT-NGCBQLGD
01

Công văn 5553/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Công văn 3124/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và dự bị đại học năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

03

Công văn 3125/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 23/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

04

Công văn 924/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 11/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

05

Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

06

Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

07

Công văn 3043/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

08

Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

09

Công văn 569/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ quản lý giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 08/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

10

Công văn 3847/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2017

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 22/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

11

Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở và Trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 09/01/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

12

Công văn 7749/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục lần thứ nhất, giai đoạn 2008 - 2013

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 23/10/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

13

Công văn 4062/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 27/06/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

14

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 19/08/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

15

Công văn 7327/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo cơ cấu ngạch viên chức giảng dạy phục vụ thi nâng ngạch từ ngạch Giáo viên trung học lên ngạch Giáo viên trung học cao cấp năm 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 02/11/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2010

16

Công văn 6120/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc trả lời Công văn của một số Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 24/09/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2010

17

Công văn 5176/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số liệu phục vụ quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/08/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

18

Công văn 3527/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý và giáo viên giáo viên mầm non hè 2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 18/06/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2010

19

Công văn 616/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 05/02/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

20

Công văn 6908/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2009-2010

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về

Ban hành: 13/08/2009

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2009

Vui lòng đợi