Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
5 kết quả chứa từ khóa: 55/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 55/QĐ-UBDT giao nhiệm vụ công tác năm 2020 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
02

Quyết định 55/QĐ-UBDT 2018 Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
Ban hành: 09/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
03

Quyết định 55/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch của BQL dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 22/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
04

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học Viện Dân tộc

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2019
05

Báo cáo 55/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả Hội nghị sơ kết hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng báo dân tộc thiểu số 2007- 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 19/07/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2012
Vui lòng đợi