Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
18 kết quả chứa từ khóa: 55/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
02

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Long An sửa các Quyết định về Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2017
03

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
04

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Bình Định Bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2019
05

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế quy định tập trung người lang thang

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 03/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
06

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
07

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
08

Quyết định 388/2017/QĐ-UBND về quy định quản lý biên chế tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 08/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2020
09

Nghị định 55/2017/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 09/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
10

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND mức thu phí ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
11

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
12

Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Nghệ An sửa Phụ lục 1 ban hành kèm Quyết định 70/2016

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
13

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND HCM Quỹ phát triển khoa học và công nghệ TP.HCM

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 10/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2017
14

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
15

Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Nghệ An Danh mục nghề đào tạo sơ cấp tại Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 04/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
16

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 55/2014/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2017
17

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND TPHCM về chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
18

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

Lĩnh vực: Địa giới hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
Vui lòng đợi