Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21 kết quả chứa từ khóa: 55/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 55/2021/QĐ-UBND Quảng Ngãi sửa đổi quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Hành chính Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
02

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hà Nội giá dịch vụ công ích thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
03

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Yên Bái Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2017
04

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
05

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Hà Nam quản lý kinh phí thực hiện đưa vào cơ sở cai nghiện

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2017
06

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Quảng Ngãi Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2016
07

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 12/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2016
08

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Long An về công trình được miễn giấy phép xây dựng ở nông thôn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
09

Quyết định 32/2016/QĐ-UBND Bình Thuận sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2022
10

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 20/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
11

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND về mức thu học phí tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2021
12

Quyết định 55/2015/QĐ-UBND TPHCM giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
13

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
14

Quyết định 77/2016/QĐ-UBND Nghệ An phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
15

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của BQL Khu Kinh tế, công nghiệp TT Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
16

Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 15/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2016
17

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Tây Ninh mức thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Xây dựng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2021
18

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND TPHCM về chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
19

Quyết định 55/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng Quy chế làm việc của UBND

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
20

Thông tư 55/2016/TT-BTC quản lý tài chính dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 23/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2016
Vui lòng đợi