Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1 kết quả chứa từ khóa: 547/QĐ-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 547/-UBDT 2017 chọn nhà thầu dự toán triển khai giảm nghèo thông tin

Lĩnh vực: Chính sách; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi