Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 54/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
02

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn 2017 về đảm bảo cho doanh nghiệp vay vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
04

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND HCM giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
05

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về trách nhiệm, thẩm quyền trong công tác quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
06

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND TPHCM phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
07

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
08

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
09

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
10

Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2017
11

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND mức thu phí ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
12

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Quy chế quản lý Nhà liên hợp cửa khẩu Cầu Treo kết hợp Quốc môn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
13

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
14

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Long An sửa Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
15

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND An Giang Quy chế Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
17

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Nghệ An 2017 nhiệm vụ Sở Giao thông Vận tải Nghệ An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 17/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
18

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2017
19

Thông tư 54/2017/TT-BYT Bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các bệnh viện

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2018
20

Thông tư 54/2017/TT-BTNMT Định mức kỹ thuật thành lập bản đồ di sản địa chất

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
Vui lòng đợi