Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
17 kết quả chứa từ khóa: 54/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn 2017 về đảm bảo cho doanh nghiệp vay vốn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2017
02

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Hà Nội giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoat

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2017
03

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND TPHCM phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2016
04

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
05

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Long An

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
06

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Đồng Nai sửa đổi Điều 3 của Quyết định 46/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2016
07

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Biểu giá nước sạch sinh hoạt tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
08

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
09

Quyết định 54/2016/QĐ-TTg Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Lĩnh vực: Chính sách; Hành chính Tải về
Ban hành: 19/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
10

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của BQL Khu Kinh tế, công nghiệp TT Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
11

Kế hoạch 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ngăn ngừa, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 08/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2016
12

Nghị định 54/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 14/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
13

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 55/2016/QĐ-UBND mức thu phí ra, vào cửa khẩu Mộc Bài, Xa Mát, Chàng Riệc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2021
14

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2021
15

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND Đồng Tháp quy định về bảo vệ môi trường với hoạt động chăn nuôi

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2016
16

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH Quy trình kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2017
17

Thông tư 54/2016/TT-BTC tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2016
Vui lòng đợi