Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

3 kết quả chứa từ khóa: 54/2015/TT-BLĐTBXH
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH thời giờ làm việc, nghỉ ngơi đối với lao động thời vụ

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
  Ban hành: 16/12/2015
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 16/12/2015
  02

  Thông tư 15/2018/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác XRF để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 25/10/2018
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 05/11/2018
  03

  Quyết định 746/QĐ-BLĐTBXH 2019 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính Tải về
  Ban hành: 30/05/2019
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 02/08/2019
  Vui lòng đợi