Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

591 kết quả chứa từ khóa: 5366/QĐ-BGDĐT
01

Quyết định 5366/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

02

Quyết định 3816/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 16/10/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2019

03

Quyết định 2988/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 20/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

04

Quyết định 2499/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

05

Quyết định 2247/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 07/08/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

06

Quyết định 2007/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

07

Quyết định 1904/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

08

Quyết định 1828/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2020

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2019

09

Quyết định 1506/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

10

Quyết định 1463/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

11

Quyết định 1461/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

12

Quyết định 1328/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

13

Quyết định 1130/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

14

Quyết định 1082/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019 (SV.STARTUP-2019)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

15

Quyết định 820/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu Chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

16

Quyết định 758/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Đầu tư; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

17

Quyết định 463/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

18

Quyết định 388/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Quản lý và xử lý tài liệu điện tử trên Hệ thống Quản lý hành chính điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

19

Quyết định 287/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ 2014-2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

20

Quyết định 274/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

Vui lòng đợi