Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 53/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 53/2017/-UBND sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
02

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Quyết định 53/2017/-UBND HCM Quy chế đấu thầu dịch vụ công ích giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông; Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
04

Quyết định 53/2017/-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
05

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 19/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
06

Quyết định 53/2017/-UBND về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2021
07

Quyết định 53/2017/-UBND Long An sửa đổi quy định về kinh phí đưa người vào cơ sở cai nghiện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
08

Quyết định 53/2017/-UBND Thừa Thiên Huế 2017 điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
09

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
10

Quyết định 53/2017/-UBND An Giang quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
11

Quyết định 53/2017/-UBND Nghệ An tiêu chuẩn người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
12

Quyết định 19/2019/-UBND Thừa Thiên Huế về sửa đổi, bổ sung bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
13

Quyết định 05/2021/-UBND Bắc Kạn quy mô công trình để cấp Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2021
14

Quyết định 35/2019/-UBND mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tỉnh Long An

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
15

Quyết định 2688/-UBND Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2021
16

Quyết định 20/2019/-UBND Thừa Thiên Huế sửa đổi Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2019
17

Quyết định 176/-UBND Phú Yên 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
18

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
19

Quyết định 80/2019/-UBND ban hành Bảng giá đất tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
20

Quyết định 36/2019/-UBND bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020 - 2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 19/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
Vui lòng đợi