Tra cứu văn bản

20 kết quả chứa từ khóa: 53/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
04
05

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy định bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với sinh viên hệ chính quy chuyên ngành y dược thuộc diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng của tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe Tải về
07
08

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 75/2014/-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
10

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
11

Quyết định 53/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 19/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
13

Quyết định 05/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định về quy mô công trình cho từng khu vực làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
14

Quyết định 35/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
15

Quyết định 2688/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 20/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung một số nội dung tại Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 05 năm (2015-2019)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
17

Quyết định 176/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 1202/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Quyết định 80/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
20

Quyết định 36/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định bảng giá đất các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 05 năm (2020-2024)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về