Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
16 kết quả chứa từ khóa: 53/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn sửa Quyết định 26 về Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
02

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Hà Nội ban hành các quy định thu phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
03

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Bình Dương lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2019
04

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 33/2012/QĐ-UBND HCM

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2017
05

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng quy định mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 10/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2016
06

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 03/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2016
07

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
08

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
09

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của BQL Khu Kinh tế, công nghiệp TT Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
10

Quyết định 53/2022/QĐ-UBND Ninh Thuận bãi bỏ Quyết định 74/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2022
11

Nghị định 53/2016/NĐ-CP về lao động, tiền lương với công ty có vốn chi phối của Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
12

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2021
13

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Long An

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
14

Quyết định 53/2016/QĐ-UBND thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư tại Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
15

Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2017
16

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 21/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2016
Vui lòng đợi