Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

88 kết quả chứa từ khóa: 5214/LĐTBXH-TCCB
01

Công văn 5214/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Công văn 697/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 22/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

03

Công văn 5094/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2018

04

Công văn 5018/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc góp ý kiến dự thảo Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

05

Công văn 5015/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký học Cao cấp lý luận chính trị năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2018

06

Công văn 4946/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý văn bằng, chứng chỉ đối với công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

07

Công văn 4948/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

08

Công văn 4459/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

09

Công văn 1726/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký lớp cao cấp lý luận chính trị Bộ, ngành Trung ương phía Nam hệ không tập trung năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 08/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2018

10

Công văn 1429/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo danh sách công chức viên chức và người lao động nghỉ hưu năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

11

Công văn 1207/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức viên chức và người lao động năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 29/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

12

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 03/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2018

13

Công văn 5360/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 19/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

14

Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 28/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

15

Công văn 4513/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 27/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

16

Công văn 4497/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổng hợp số lượng công chức, viên chức, hợp đồng chuyên môn, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 26/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

17

Công văn 2951/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Ngày Phụ nữ Sáng tạo năm 2017

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 17/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

18

Công văn 2968/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/07

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 17/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

19

Công văn 1984/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình sử dụng và đăng ký nhu cầu bổ sung công chức năm 2017

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về

Ban hành: 23/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

20

Công văn 1666/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hoạt động năm 2017 và báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về

Ban hành: 04/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

Vui lòng đợi