Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 52/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 52/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch hoạt động của Vụ Tổng hợp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Chính sách Tải về
Ban hành: 21/02/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
02

Quyết định 52/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 2 "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số" năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2012
Vui lòng đợi