Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
16 kết quả chứa từ khóa: 52/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 52/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
02

Quyết định 52/2017/-UBND HCM cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
03

Quyết định 52/2017/-UBND Lạng Sơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
04

Quyết định 52/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
05

Quyết định 52/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
06

Quyết định 52/2017/-UBND Phú Yên sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
07

Quyết định 52/2017/-UBND Hà Tĩnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
08

Quyết định 52/2017/-UBND Long An phân cấp quản lý ATTP cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
09

Quyết định 52/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
10

Quyết định 52/2017/-UBND Thừa Thiên Huế sửa Quy chế dịch vụ biểu diễn Ca Huế

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
11

Quyết định 52/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ 19 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
12

Quyết định 43/2018/-UBND Long An sửa Quyết định 52/2017/-UBND

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 11/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
13

Quyết định 42/2020/-UBND Long An quản lý an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2020
14

Quyết định 38/2021/-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/07/2021
15

Quyết định 49/2019/-UBND Phú Yên chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 13/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2019
16

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi