Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
23 kết quả chứa từ khóa: 52/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 52/2022/QĐ-UBND Ninh Thuận sửa đổi Quyết định 51/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
02

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
03

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
04

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế sửa Quy chế dịch vụ biểu diễn Ca Huế

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
05

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
06

Quyết định 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung Quyết định 30/2016/QĐ-UBND ngày 07/07/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2017
07

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
08

Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại vốn ODA

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2017
09

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND Tây Ninh bãi bỏ Quyết định 33/2017/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 24/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
10

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
11

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
12

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

Lĩnh vực: Hành chính; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
13

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND HCM cơ chế một cửa liên thông trong cấp Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 05/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
14

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Long An phân cấp quản lý ATTP cơ sở sản xuất nhỏ lẻ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
15

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến đường thủy nội địa Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
16

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
17

Quyết định 33/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ nội dung thu "lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch" tại Phụ lục 13 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 01/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2017
18

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ 19 Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
19

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND HCM gia hạn hiệu lực Quyết định 52/2011 về cừ vách nhựa uPVC

Lĩnh vực: Xây dựng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
20

Quyết định 52/QĐ-UBND HCM 2017 công bố TTHC mới ban hành thuộc Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Hành chính Tải về
Ban hành: 09/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2017
Vui lòng đợi