Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
22 kết quả chứa từ khóa: 52/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Phú Yên sửa đổi chức năng, nhiệm vụ Văn phòng UBND tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2019
02

Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế sửa Quy chế dịch vụ biểu diễn Ca Huế

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 26/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2017
03

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Sa Cao - Thái Hạc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 29/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
04

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 23/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2017
05

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 10/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2017
06

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Bình Thuận bãi bỏ khoản 2 Điều 2 Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2019
07

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND TPHCM gia hạn định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 27/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2016
08

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND quản lý người hoạt động không chuyên trách ở xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 23/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
09

Quyết định 25/2016/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 16/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2020
10

Quyết định 52/2019/QĐ-UBND Tây Ninh Quy chế tiếp nhận, xử lý, quản lý văn bản điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
11

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
12

Nghị định 52/2016/NĐ-CP tiền lương người quản lý công ty TNHH MTV Nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về
Ban hành: 13/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2016
13

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Hà Nội bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 28/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2017
14

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Tây Ninh quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2021
15

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Long An cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
16

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND kinh phí với nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách Nhà nước Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
17

Quyết định 52/2016/QĐ-UBND Huế quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lĩnh vực: Đầu tư; Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2022
18

Quyết định 52/QĐ-UBND Bình Dương về thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 12/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
19

Thông tư 52/2016/TT-BYT hoạt động của Hội đồng Giám định y khoa các cấp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2017
20

Thông tư 52/2016/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2017
Vui lòng đợi