Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
136 kết quả chứa từ khóa: 5163/BHXH-CSYT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 5163/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc báo cáo nhanh tình hình phẫu thuật Phaco

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2011
02

Công văn 5163/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ký hợp đồng và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
03

Công văn 3242/BHXH-CSYT 2021 khám chữa bệnh BHYT sau giãn cách xã hội do COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2021
04

Công văn 2311/BHXH-CSYT về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
05

Công văn 2276/BHXH-CSYT mã hóa tạm thời vật tư y tế chưa có mã trong danh mục dùng chung

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 30/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2021
06

Công văn 2259/BHXH-CSYT 2021 thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giai đoạn dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2021
07

Công văn 1537/BHXH-CSYT 2021 chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 02/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2021
08

Công văn 1493/BHXH-CSYT về sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSSID

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 31/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
09

Công văn 1290/BHXH-CSYT sử dụng giấy hẹn khám lại trong thời gian dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 17/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2021
10

Công văn 561/BHXH-CSYT hướng dẫn thực hiện Thông tư 30/2020/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 10/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2021
11

Công văn 296/BHXH-CSYT hướng dẫn một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 02/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
12

Công văn 4055/BHXH-CSYT thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2020
13

Công văn 3537/BHXH-CSYT hướng dẫn tổ chức ký và thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2020
14

Công văn 2539/BHXH-CSYT thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 10/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
15

Công văn 2418/BHXH-CSYT 2020 thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
16

Công văn 2093/BHXH-CSYT xác định tổng mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 2019

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 26/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
17

Công văn 902/BHXH-CSYT 2020 cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
18

Công văn 280/BHXH-CSYT thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm; COVID-19 Tải về
Ban hành: 31/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
19

Công văn 4295/BHXH-CSYT 2019 giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 15/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2019
20

Công văn 3238/BHXH-CSYT 2019 thực hiện Thông tư thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 06/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
Vui lòng đợi