Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 5144/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5144/-UBND HCM 2017 công bố TTHC thuộc Sở NNPTNT

Lĩnh vực: Hành chính; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 02/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
02

Quyết định 5144/-UBND 2016 điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 2016 huyện Quốc Oai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2016
03

Quyết định 188/-UBND Hà Nội 2022 Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hoài Đức

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2022
Vui lòng đợi