Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

37 kết quả chứa từ khóa: 5139/LĐTBXH-QLLĐNN
01

Công văn 5139/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài Loan mà không phải về nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

02

Thông báo 1366/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc một số doanh nghiệp không được tiếp tục hoạt động đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 21/05/2001

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2004

03

Công văn 2435/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2018

04

Công văn 5170/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hình thức người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 08/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2017

05

Công văn 1142/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tiếng Hàn Chương trình EPS

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 27/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

06

Công văn 1137/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát thời điểm cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và thời điểm cấp/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 27/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

07

Công văn 915/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 14/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

08

Công văn 2843/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS tại một số địa phương

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 29/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2016

09

Công văn 1123/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 06/04/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2016

10

Công văn 4732/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về

Ban hành: 18/11/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2015

11

Công văn 3751/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị quyết của Chính phủ về miễn xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 16/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

12

Công văn 3750/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 16/09/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2015

13

Công văn 2176/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 09/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

14

Công văn 5251/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giảm mức chi phí đối với người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 31/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2014

15

Công văn 2878/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản khóa 2

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 05/08/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2013

16

Công văn 2854/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên, hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 16/08/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2012

17

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ký xác nhận "Bản cam kết" cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 10/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

18

Công văn 3753/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 02/11/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

19

Công văn 2851/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 18/08/2010

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2010

20

Công văn về việc ký xác nhận bản cam kết và đăng ký chữ ký, mẫu dấu

Ban hành: 21/11/2001

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2001

Vui lòng đợi