Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
16 kết quả chứa từ khóa: 51/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 51/2017/-UBND Bến Tre chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2017
02

Quyết định 51/2017/-UBND HCM bãi bỏ Quyết định 16/2012 về tiếp công dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2017
03

Quyết định 51/2017/-UBND Hà Tĩnh quản lý khai thác thủy sản ven bờ

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2017
04

Quyết định 51/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
05

Quyết định 51/2017/-UBND Long An sửa Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2017
06

Quyết định 51/2017/-UBND Lạng Sơn giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
07

Quyết định 51/2017/-UBND Quảng Ngãi giá DV khám chữa bệnh không thuộc BHYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
Ban hành: 21/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2017
08

Quyết định 51/2017/-UBND Thừa Thiên Huế Quy định quản lý hoạt động thoát nước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2017
09

Quyết định 51/2017/-UBND Ninh Thuận Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2022
10

Quyết định 52/2022/-UBND Ninh Thuận sửa đổi Quyết định 51/2017/-UBND Quy định quản lý hoạt động khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2022
11

Quyết định 18/2019/-UBND Bến Tre sửa chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
12

Quyết định 06/2020/-UBND Bến Tre bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 05/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2020
13

Quyết định 16/2021/-UBND Lai Châu giá dịch vụ sử dụng diện tích bàn hàng tại chợ

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 18/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2022
14

Quyết định 29/2019/-UBND Lạng Sơn về giá dịch vụ vệ sinh môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2019
15

Quyết định 94/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
16

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi