Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

618 kết quả chứa từ khóa: 51/2018/QĐ-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 51/2018/-TTg chi phí quản lý BHXH, BHNT, BHYT giai đoạn 2019 - 2021

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2018
02

Thông tư 51/2018/TT-BTC hướng dẫn sử dụng kinh phí Đề án dạy và học ngoại ngữ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 23/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2019
03

Quyết định 500/-TTg giao dự toán thu, chi BHXH, BHYT, BHTN năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 30/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2021
04

Quyết định 628/-TTg 2020 Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW của Ban Bí thư

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Chính sách Tải về
Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
05

Quyết định 1469/-TTg 2019 danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 28/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2019
06

Quyết định 1270/-TTg 2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về công tác phòng, chống thiên tai

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
07

Quyết định 1824/-TTg 2018 điều chỉnh Quy hoạch tổng thể tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng; Chính sách Tải về
Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
08

Quyết định 1740/-TTg 2018 Chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo đến 2020

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 13/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2018
09

Quyết định 1627/-TTg 2018 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến năm 2040

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
10

Quyết định 1486/-TTg 2018 ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
Ban hành: 06/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2018
11

Quyết định 1385/-TTg 2018 phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 21/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2018
12

Quyết định 1254/-TTg 2018 duyệt Kế hoạch thúc đẩy cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành với hàng xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 26/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2018
13

Quyết định 1221/-TTg 2018 ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 21/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2018
14

Quyết định 1016/-TTg 2018 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 14/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2018
15

Quyết định 986/-TTg 2018 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến 2025, định hướng đến 2030

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 08/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2018
16

Quyết định 956/-TTg 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2018
17

Quyết định 910/-TTg 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
18

Quyết định 877/-TTg 2018 ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
19

Quyết định 851/-TTg 2018 về Danh mục và phân công soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật thông qua tại kỳ họp thứ 5

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 12/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2018
20

Quyết định 27/2018/-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách Tải về
Ban hành: 06/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2018
Vui lòng đợi