Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
3 kết quả chứa từ khóa: 5091/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5091/-UBND HCM 2017 công bố TTHC thuộc Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 28/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2017
02

Nghị quyết 10/NQ-HĐND Hà Nội 2019 điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất năm 2019

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
03

Nghị quyết 18/NQ-HĐND Hà Nội 2016 kế hoạch đầu tư các công trình trọng điểm đến 2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 06/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
Vui lòng đợi