Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 5091/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5091/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
02

Nghị quyết 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Nghị quyết 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về