Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 5077/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã quyết định thu hồi đất một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 21/2014/QĐ-UBND ngày 20/06/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 02/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2014
02

Quyết định 5077/QĐ-UBND 2016 phê duyệt bổ sung dự án siêu thị tổng hợp tại Hà Nội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 19/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi