Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 5013/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5013/QĐ-UBND Hà Nội công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc XIII

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
02

Quyết định 5013/QĐ-UBND 2016 thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
Vui lòng đợi