Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.580 kết quả chứa từ khóa: 50/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 50/KH-UBND Hà Nội 2022 thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2022
02

Kế hoạch 50/KH-UBND Hà Nội phát triển năng lượng tái tạo 2021

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
03

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 01/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2017
04

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2014
05

Kế hoạch 50/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Quyết định 1860/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình tại bảy khu vực chồng lấn do lịch sử để lại

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2012
06

Kế hoạch 105/KH-UBND Hà Nội 2022 Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2022
07

Kế hoạch 85/KH-UBND Hà Nội 2022 quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 16/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2022
08

Kế hoạch 89/KH-UBND Hà Nội 2022 khắc phục hạn chế, khuyết điểm về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp chậm tiến độ

Lĩnh vực: Đầu tư; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 17/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
09

Kế hoạch 93/KH-UBND Huế 2022 hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2022
10

Kế hoạch 285/KH-UBND Hà Nội triển khai tích hợp DVC trực tuyến mức độ 3,4 của TP với Cổng DVC Quốc gia giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 13/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2021
11

Kế hoạch 269/KH-UBND Hà Nội 2021 công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
12

Kế hoạch 262/KH-UBND Hải Phòng 2021 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 23/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2021
13

Kế hoạch 264/KH-UBND Hà Nội 2021 Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022

Lĩnh vực: Công nghiệp; Điện lực Tải về
Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2021
14

Kế hoạch 698/KH-UBND Bắc Kạn 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời thích ứng an toàn, kiểm soát COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 19/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
15

Kế hoạch 8030/KH-UBND 2021 về mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch; COVID-19 Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
16

Kế hoạch 1747/KH-UBND Gia Lai 2021 đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống COVID-19 theo từng mức độ dịch

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
17

Kế hoạch 246/KH-UBND Hà Nội 2021 phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, kiểm soát dịch quý IV và năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 01/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
18

Kế hoạch 243/KH-UBND Hà Nội 2021 Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; COVID-19 Tải về
Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2021
19

Kế hoạch 240/KH-UBND Hà Nội 2021 tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19

Lĩnh vực: Doanh nghiệp; Chính sách; COVID-19 Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2021
20

Kế hoạch 227/KH-UBND Hà Nội 2021 thực hiện Chương trình 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 11/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/10/2021
Vui lòng đợi