Tra cứu văn bản

18 kết quả chứa từ khóa: 50/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
02

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
03
04

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bãi bỏ mức thu một số khoản phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
06

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi Quyết định 67/2015/-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
08

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
10

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 47/2015/-UBND ngày 07/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
11

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Khu biệt thự Làng Đại học Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Quyết định 50/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phân cấp thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
14

Quyết định 36/2022/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ các quyết định, chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15
16

Quyết định 35/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
17

Quyết định 64/2019/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các quy định của pháp luật về giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách Tải về
18

Quyết định 1202/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về