Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

473 kết quả chứa từ khóa: 50/2018/TB-LPQT
01

Thông báo 50/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

02

Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

03

Thông tư 50/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

04

Thông tư 50/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật mỏ và kỹ thuật khác

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

05

Thông tư 50/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Công nghiệp Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

06

Thông tư 50/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

07

Thông tư 50/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ

Lĩnh vực: Xuất nhập cảnh Tải về

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

08

Thông báo 12/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing)

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

09

Thông báo 11/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

10

Thông báo 09/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận của nước chủ nhà giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hợp quốc

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2019

11

Thông báo 07/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư về sửa đổi Điều 6 và Điều 17 của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia về vận tải thủy

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

12

Thông báo 05/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ét-xtô-ni-a

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Ngoại giao Tải về

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

13

Thông báo 08/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia

Lĩnh vực: Ngoại giao; Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

14

Thông báo 06/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

15

Thông báo 03/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc về tăng cường hợp tác nông nghiệp và lâm nghiệp (Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nation Member States and the Food and Agriculture Organization of the United Nations on strengthening

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

16

Thông báo 02/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về hợp tác nông nghiệp và thực phẩm (Memorandum of Understanding between the Government of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Food

Lĩnh vực: Ngoại giao; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

17

Thông báo 01/2019/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định thực thi các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10/12/1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa (Agreement for the Implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly

Lĩnh vực: Ngoại giao; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

18

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

19

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2018

20

Thông báo 58/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng Gia Cam-pu-chia về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lĩnh vực: Ngoại giao; Giao thông Tải về

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

Vui lòng đợi