Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 495/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 495/QĐ-UBDT 2016 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2016
02

Quyết định 495/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng cơ sở xác định Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 25/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
Vui lòng đợi