Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 494/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 494/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2013
02

Quyết định 494/QĐ-UBDT 2016 thành lập Hội đồng Tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2017

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 19/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
Vui lòng đợi