Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 492/Q��-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 492/QĐ-UBDT 2016 kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 2017

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 14/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
02

Quyết định 492/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án: Chuyển Ủy ban Dân tộc thành Bộ Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 04/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2015
Vui lòng đợi