Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
20 kết quả chứa từ khóa: 49/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 49/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
02

Quyết định 49/2017/-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 45/2016/-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
03

Quyết định 49/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2018
04

Quyết định 49/2017/-UBND Quảng Bình quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong xây dựng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương; Xây dựng Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
05

Quyết định 49/2017/-UBND Đồng Tháp sửa Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của DN APEC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
06

Quyết định 49/2017/-UBND Kon Tum 2017 định mức bồi dưỡng Đội tuyên truyền lưu động

Lĩnh vực: Chính sách; Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
07

Quyết định 49/2017/-UBND Phú Yên dự toán mức hỗ trợ vốn thực hiện công trình lâm sinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
08

Quyết định 49/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 63/2016/-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
09

Quyết định 49/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí hộ tịch

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
10

Quyết định 07/2022/-UBND Hà Tĩnh sửa đổi Điều 3 Quyết định 49/2017/-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 11/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2022
11

Quyết định 49/2017/-UBND sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 11/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2020
12

Quyết định 49/2017/-UBND Bình Định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 05/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2022
13

Quyết định 49/2017/-UBND HCM Quy chế (mẫu) về hoạt động của Phòng TNMT

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
14

Quyết định 49/2017/-UBND Nghệ An bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2017
15

Quyết định 45/2019/-UBND Lâm Đồng Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
Ban hành: 01/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2019
16

Quyết định 21/2022/-UBND Bình Định quy định cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
17

Quyết định 89/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
18

Quyết định 70/2019/-UBND bảng giá đất tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2024

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 23/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
19

Quyết định 176/-UBND Phú Yên 2022 Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2022
20

Quyết định 1202/-UBND kết quả hệ thống văn bản QPPL 2014 - 2018 tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Hành chính; Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2020
Vui lòng đợi