Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
29 kết quả chứa từ khóa: 49/2016/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức của BQL Khu Kinh tế, công nghiệp TT Huế

Lĩnh vực: Công nghiệp; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 21/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2016
02

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Tây Ninh sửa đổi Quyết định 45/2016/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
03

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của DN APEC

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2017
04

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Sóc Trăng nhiệm vụ Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2017
05

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND 2016 Tây Ninh mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
06

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về phần vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giao thông Tải về
Ban hành: 12/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2016
07

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Hà Nội quy định cơ cấu tổ chức của Sở VHTT Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 09/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2016
08

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Nam Định về áp dụng biện pháp hành chính đưa và cơ sở cai nghiện

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 24/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2017
09

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Bình Thuận Quy định chức năng, tổ chức bộ máy Sở GTVT

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Giao thông Tải về
Ban hành: 21/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2022
10

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND Hà Tĩnh quy định quản lý giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 17/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2016
11

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tính lệ phí trước bạ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 22/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2016
12

Quyết định 49/2016/QĐ-UBND về khai thác và kinh doanh chợ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 31/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
13

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức hỗ trợ tiền thuê nhà tại Điều 49 Quyết định 63/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 15/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2018
14

Quyết định 49/2021/QĐ-UBND Bình Định quy định quản lý và điều tiết giá

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 11/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
15

Quyết định 86/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2018
16

Quyết định 19/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 20/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2016
17

Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa quy định xử phạt VPHC trong quản lý giá, phí, lệ phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
18

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đầu tư; Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2022
19

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND Phú Yên dự toán mức hỗ trợ vốn thực hiện công trình lâm sinh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 08/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
20

Quyết định 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 13/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
Vui lòng đợi