Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
2 kết quả chứa từ khóa: 4890/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 4890/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới/sửa đổi lĩnh vực Giáo dục mầm non tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Hành chính Tải về
Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
02

Quyết định 4890/QĐ-UBND 2016 đề án phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 07/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2016
Vui lòng đợi