Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
21 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 48/2017/-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
02

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
03

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
04

Quyết định 48/2017/-UBND Lâm Đồng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
05

Quyết định 38/2021/-UBND Huế sửa đổi Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 48/2017/-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 25/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2021
06

Quyết định 48/2017/-UBND Hà Tĩnh về xây dựng ban hành Nghị quyết về các khoản phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
07

Quyết định 48/2017/-UBND Phú Yên bổ sung Bảng giá các loại đất theo Quyết định 56

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
08

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
09

Quyết định 47/2021/-UBND Huế sửa đổi quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2021
10

Quyết định 48/2017/-UBND Kon Tum hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
11

Quyết định 48/2017/-UBND An Giang sửa đổi Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
12

Quyết định 48/2017/-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
13

Quyết định 48/2017/-UBND Thừa Thiên Huế giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
14

Quyết định 19/2022/-UBND Huế sửa đổi, bổ sung Phụ lục VIII Quyết định 48/2017/-UBND

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 06/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2022
15

Quyết định 504/-UBND Lạng Sơn 2018 danh mục TTHC lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 23/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2022
16

Quyết định 1975/-UBND An Giang thủ tục hành chính mới, bãi bỏ về Quản lý xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng; Hành chính Tải về
Ban hành: 20/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2020
17

Quyết định 42/2021/-UBND Hải Phòng Bảng giá tính thuế tài nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2021
18

Quyết định 73/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
19

Quyết định 495/-UBND Hải Phòng 2022 Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 31/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2022
20

Quyết định 44/2018/-UBND Hà Nam đơn giá bồi thường nhà, công trình xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 19/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2019
Vui lòng đợi