Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
22 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 48/2017/NĐ-CP chính sách tài chính-ngân sách với TP Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 24/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2017
02

Thông tư 48/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
03

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 30/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2018
04

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh về xây dựng ban hành Nghị quyết về các khoản phí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
05

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2017
06

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND HCM về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2017
07

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài chính-Ngân hàng Tải về
Ban hành: 21/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2017
08

Quyết định 48/2016/QĐ-UBND Vĩnh Phúc hệ số điều chỉnh giá đất 2017

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 30/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2017
09

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định Hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
10

Quyết định 38/2017/QĐ-UBND Hà Tĩnh Điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
Ban hành: 10/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2017
11

Quyết định 06/2017/QĐ-UBND Đắk Nông về điều chỉnh Bảng giá đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 07/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
12

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2018
13

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Lâm Đồng Bảng giá tính thuế tài nguyên tại tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 15/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2017
14

Quyết định 73/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 06/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
15

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung Bảng giá các loại đất theo Quyết định 56

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
16

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Kon Tum hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Hành chính Tải về
Ban hành: 27/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2017
17

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 18/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2018
18

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND An Giang sửa đổi Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 07/08/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
19

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT giá cước kết nối cuộc gọi thoại từ mạng cố định mặt đất nội hạt vào mạng di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2018
20

Thông tư 48/2017/TT-BYT về trích chuyển dữ liệu điện tử trong thanh toán phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 28/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2018
Vui lòng đợi