Tra cứu văn bản

21 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
02

Quyết định 38/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND ngày 21/06/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
03

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định giá các sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Quyết định 47/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

07

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
08

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 56/2014/-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
09

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
10

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
11

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 106/2016/-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
12

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
13

Quyết định 48/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
14

Quyết định 19/2022/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
15

Quyết định 504/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Quyết định 1975/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
17

Quyết định 42/2021/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
18

Quyết định 73/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định 48/2017/-UBND ngày 18/08/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
19

Quyết định 495/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 44/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về