Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
31 kết quả chứa từ khóa: 48/2015/Q��-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND Cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
Ban hành: 29/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2018
02

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 04/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2015
03

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Công nghiệp Tải về
Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
04

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định cụ thể số Iượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
Ban hành: 23/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2015
05

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
Ban hành: 19/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2015
06

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 14/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2015
07

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND giảm tiền thuê đất với cơ sở thực hiện xã hội hóa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
08

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích hỗ trợ trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020

Lĩnh vực: Chính sách; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2015
09

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND Ninh Thuận bổ sung giá cây măng tây

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2016
10

Quyết định 48/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc hủy bỏ Điều 4, bản Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2015
11

Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về mức thu học phí đối các trường nghề công lập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 27/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2016
12

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND Vĩnh Phúc bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng của khu đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 10/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2019
13

Quyết định 44/2015/QĐ-UBND Tiền Giang quy định về Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
14

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh, bổ sung vào Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô; xe gắn máy hai, ba bánh ban hành kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND ngày 20/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/12/2015
15

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá xe ô tô, gắn máy để tính thu lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
Ban hành: 11/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2015
16

Quyết định 53/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
Ban hành: 23/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
17

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế về quản lý Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2015
18

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND An Giang sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-UBND

Lĩnh vực: Đầu tư; Giao thông Tải về
Ban hành: 11/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2022
19

Nghị định 48/2015/NĐ-CP về Luật Giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
Ban hành: 15/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2015
20

Quyết định 48/2017/QĐ-UBND Phú Yên bổ sung Bảng giá các loại đất theo Quyết định 56

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
Ban hành: 01/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2017
Vui lòng đợi