Tra cứu văn bản

1.785 kết quả chứa từ khóa: 48/KH-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hà Nội đến năm 2025

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014 của Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
04

Kế hoạch 48/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội năm 2018

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Kế hoạch 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Kế hoạch 265/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến nông Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Kế hoạch 698/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
08

Kế hoạch 246/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021 và các năm 2022, 2023

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
09

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thực hiện Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
10

Kế hoạch 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xét nghiệm diện rộng có trọng điểm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
11

Kế hoạch 179/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác hậu kiểm về An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
13

Kế hoạch 174/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
14

Kế hoạch 101/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Kế hoạch 81/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020

Lĩnh vực: Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
16

Kế hoạch 72/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
17

Kế hoạch 12/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
18

Kế hoạch 252/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo An toàn thực phẩm phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
19

Kế hoạch 251/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Kế hoạch 244/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về